اقتصاد شهری ,علمی اقتصاد ,انجمن علمی ,دبير انجمنAWT IMAGE«دانش‌شهر» و رفع چالشهای شهرهای مدرن  طباطبايی گفت: دانش‏‌شهر چيزی نيست که به عنوان يک الگو و مدل همه جا حاضر و قابل دسترس باشد بلکه شهرها بايد شرايط محلی خود را بسنجند، به نقاط ضعف و قوت خود آگاه باشند، آنگاه در مسير جريان جهانی دانش قرار بگيرند.

سيد محسن طباطبايی مزدآبادی دبير انجمن علمی اقتصاد شهری ايران  به بررسی ابعاد مفهوم «دانش شهر» پرداخته است که شرح آن در ذيل می آيد:

منبع اصلی مطلب : معماران ارتباطات شهری
برچسب ها : اقتصاد شهری ,علمی اقتصاد ,انجمن علمی ,دبير انجمن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : دبير انجمن علمی اقتصاد شهری ايران عنوان کرد :