اجتماعی ,پویایی اجتماعی ,ایستایی اجتماعیکنت نام فیزیک اجتماعی را جامعه شناسی خواند.

او هم به ایستایی اجتماعی (ساختارهای موجود اجتماعی )وهم به پویایی اجتماعی (دگرگونی اجتماعی )پرداخت .گرچه هردو بخش یاد شده می بایست در پی کشف قوانین زندگی اجتماعی باشد،اما او احساس می کرد که پویایی اجتماعی از ایستایی اجتماعی بهتر ومهمتراست.

 

منبع اصلی مطلب : معماران ارتباطات شهری
برچسب ها : اجتماعی ,پویایی اجتماعی ,ایستایی اجتماعی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : چکیده ای از زندگینامه آگوست کنت (قسمت دوم)